Thông báo triệu tập dự hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng Năm học 2018 - 2019

Thông báo triệu tập dự hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng Năm học 2018 - 2019

- Thời gian: 14h00 thứ 5 ngày 11/04/2019
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - Nhà H3
- Thành phần triệu tập: Tất cả sinh viên là Lớp trưởng và Bí thư các lớp ĐH, CĐ thuộc khoa CNTT từ K66 đến K69

Chú ý: Sinh viên đến dự hội nghị trang phục lịch sự, đeo thẻ sinh viên và có mặt trước 15 phút

 


Tệp đính kèm