Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt 1)

Văn phòng Khoa (VPK) CNTT thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt 1)

Mọi thắc mắc về kế hoạch thi sinh viên liên hệ thầy Triệu Đình Mạnh SĐT: 0906031665 trong giờ hành chính.