Lịch thi vòng 1: Kỳ phụ 9 và Kỳ chính 1 năm học 2021-2022 khoa CNTT

Khoa CNTT thông báo lịch thi Vòng 1:

  - Kỳ phụ 9 năm học 2021-2022

  - Kỳ chính 1 năm học 2021-2022

Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách thi sinh viên liên hệ thầy Mạnh - số điện thoại: 0906.031.665 (trong giờ hành chính)

Danh sách thi tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1efyABg26U2rlI-8Y4GaR-cNSozRSCxJc