THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI PHÒNG HỌC CÁC LỚP TOEIC GIAI ĐOẠN 4

Khoa CNTT thông báo v/v thay đổi phòng học các lớp TOEIC giai đoạn 4 buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ 09/04/2019
- Các lớp học ở phòng 403-A2 chuyển xuống 303-A2
- Các lớp học ở phòng 404-A2 chuyển xuống 304-A2
- Lịch học ngày thứ 7 và các lớp học ban ngày giữ nguyên


Tệp đính kèm