Bộ môn Điện tử viễn thông

Địa chỉ : Phòng 403 - Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email : bmddt@utt.edu.vn

Bộ môn CNKT Điện - Điện tử, khoa Công nghệ thông tin được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1957/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
*Tổ chức nhân sự
- Trưởng Bộ môn: TS. Đỗ Xuân Thu

- Tổng số CB-GV-CNV : 07 người. (Trong đó: Tiến sĩ 01; ThS: 06)
* Chức năng
Bộ môn Điện tử viễn thông trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Công nghệ thông tin và Nhà trường


Tệp đính kèm