Học bổng

Thông báo chương trình học bổng trao đổi với đại học Hamburg (CHLB Đức) đợt 2 năm học 2023

Thông báo chương trình học bổng trao đổi với đại học Hamburg (CHLB Đức) đợt 2 năm học 2023.

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên với Trường Đại học Khoa học ứng dụng Hamburg (CHLB Đức) năm học 2023-2024

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên với Trường Đại học Khoa học ứng dụng Hamburg (CHLB Đức) năm học 2023-2024.

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT (K70-72) học kỳ 1 năm học 2022-2023

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT (K70-72) học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Thông báo xét cấp học bổng ngắn hạn tại Cộng hoà LB Đức

Thông báo xét cấp học bổng ngắn hạn tại Cộng hoà LB Đức.

Thông báo về việc Tổ chức trao tặng học bổng khuyến học Trường Đại học Công nghệ GTVT, năm 2022-2023

Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên thi đua học tập, rèn luyện xuất sắc cũng như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức xét chọn sinh viên xuất sắc trao học bổng khuyến học nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023 như sau:.