Kế hoạch - Thống kê khối lượng giảng dạy Khoa CNTT năm học 2019-2020

Chi tiết các thầy cô xem trong file đính kèm!

Mọi thắc mắc liên hệ văn phòng Khoa CNTT - P401 H3