Thông báo về kế hoạch và đăng kí học kì chính 1 - Năm học 2024 - 2025 (CSĐT Hà Nội)

1. Học kỳ chính 1 - năm học 2024 - 2025 bắt đầu từ 19/08/2024.

2. Cán sự lớp tổng hợp đăng ký cho lớp theo bản cứng (in hai mặt, theo đúng mẫu đính kèm, tích dấu x trên file, không tích bằng tay), cho thành viên lớp ký tên (không ký hộ, ký thay) - Lấy chữ ký GVCN và gửi lại về Văn phòng Khoa CNTT (P401 - H3) trước 17h00 ngày 21/08/2024. 

3. Sinh viên nộp học phí học kỳ 1 năm học 2024-2025 (gồm cả các học phần đăng ký học ghép và các khoản nợ cũ) từ ngày 01/8/2024 đến hết ngày 18/9/2024.

4. Các lớp K74 có đợt học GDQPAN và Thể chất trong học kỳ 1 năm học 2024-2025 có thể nộp hết 1 lần (từ ngày 01/8/2024 đến hết ngày 18/9/2024) hoặc nộp làm 2 lần:

 - Lần 1: Nộp học phí của các học phần nấc 1 đến hết ngày 19/9/2024.

 - Lần 2: Nộp học phí của các học phần nấc 2 đến hết ngày 27/11/2024.

Chú ý:

    - Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn, sau ngày 18/9/2024, hệ thống phần mềm đào tạo sẽ tự động xoá toàn bộ các học phần đăng ký trong học kỳ 1 năm học 2024-2025 đồng thời không được đăng ký trong học kỳ phụ và sẽ bị xử lý học vụ theo quy định của Bộ GD-ĐT và của Nhà trường. Trường hợp sinh viên gặp khó khăn chưa thể nộp học phí đúng hạn có thể làm đơn theo mẫu và nộp về Văn phòng tiếp công dân và người học trước ngày 10/9/2024 để được hỗ trợ vay học phí từ ngân hàng.

    - Với những học phần đã ghi trong sheet “KH” (của từng lớp), SV chỉ phải đăng ký trên bản cứng, phòng Đào tạo sẽ đăng ký trên trang qldt cho SV và rà soát lại việc đăng kí căn cứ vào bản cứng lớp đã nộp. Với những lớp không nộp bản cứng và file mềm đúng hạn, GVCN sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học của SV lớp mình phụ trách;

     - Trước khi nộp bản cứng về phòng Đào tạo, GVCN và cán bộ lớp phải rà soát lại cẩn thận về các học phần đã đăng ký (Tên học phần, mã học phần, số lượng học phần...), những SV không đăng ký học phải ghi rõ lý do trong cột Ghi chú;

     - SV phải tự kiểm tra và ký vào phần đăng ký của mình trên bản cứng, không được phép ký hộ hoặc ký thay;

     - SV có thể xem cụ thể tiến độ học của từng học phần trong sheet “KH”.