Thông báo về kế hoạch và đăng kí học kì chính 2 - Năm học 2023 - 2024 (CSĐT Hà Nội)

1. Học kỳ chính 2 - năm học 2023 - 2024 bắt đầu từ 15/01/2024.

2. Cán sự lớp tổng hợp đăng ký cho lớp theo bản cứng (in hai mặt, theo đúng mẫu đính kèm, tích dấu x trên file, không tích bằng tay), cho thành viên lớp ký tên (không ký hộ, ký thay) - Lấy chữ ký GVCN và gửi lại về Văn phòng Khoa CNTT (P401 - H3) trước 17h00 ngày 17/01/2024. 

Chú ý:

     - Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024) (dự kiến) từ ngày 05/02/2024 đến hết ngày 18/02/2024.

     - Nghỉ hè năm học 2023 – 2024 từ ngày 15/7/2024 đến hết ngày 11/8/2024.

    - Khóa 73 sẽ học QPAN, GDTC và một số học phần tại CSĐT Vĩnh Phúc hoặc Thái Nguyên trong thời gian 12 tuần (bao gồm cả thi kết thúc học phần); kế hoạch chi tiết SV xem trong file đính kèm.

    - Với những học phần đã ghi trong sheet “KH” (của từng lớp), SV chỉ phải đăng ký trên bản cứng, phòng Đào tạo sẽ đăng ký trên trang qldt cho SV và rà soát lại việc đăng kí căn cứ vào bản cứng lớp đã nộp. Với những lớp không nộp bản cứng và file mềm đúng hạn, CVHT sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học của SV lớp mình phụ trách;

     - Trước khi nộp bản cứng về phòng Đào tạo, CVHT và cán bộ lớp phải rà soát lại cẩn thận về các học phần đã đăng ký (Tên học phần, mã học phần, số lượng học phần...), những SV không đăng ký học phải ghi rõ lý do trong cột Ghi chú;

     - SV phải tự kiểm tra và ký vào phần đăng ký của mình trên bản cứng, không được phép ký hộ hoặc ký thay;

     - SV có thể xem cụ thể tiến độ học của từng học phần trong sheet “KH”.

     - Ngày 29 và 30 tháng 01 năm 2024, SV kiểm tra lại các học phần học trong học kỳ chính 2 - năm học 2023 - 2024 đã được đăng ký trong tài khoản cá nhân trên trang qldt (bao gồm cả các HP đăng kí bổ sung), nếu thấy có sai sót phải phản ánh lại về VP Tiếp công dân và người học trong ngày 29 và 30 tháng 01 năm 2024. YÊU CẦU SINH VIÊN CHỤP LẠI ẢNH MÀN HÌNH CÁC HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÍ THÀNH CÔNG (thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân và các học phần đã được đăng kí).

     - Dự kiến cuối tháng 02/2024 sẽ có thông báo về đăng kí học kì phụ (dự kiến học từ tháng 4/2024, học vào buổi tối và cả ngày thứ 7, Chủ nhật dành cho SV học lại và cải thiện). Những SV có nhu cầu nên tự tập hợp sẵn danh sách và đề xuất lịch học để khi có thông báo là kịp triển khai luôn.


Tệp đính kèm