Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K66_67 Lần 2

Sinh viên làm lại đồ án tốt nghiệp liên hệ với các Thầy/Cô để được hướng dẫn viết đề cương đồ án. Thời gian làm đồ án là 12 tuần bắt đầu từ 15/3/2021 đến 06/6/2021.
 
Sinh viên nộp đề cương đồ án đã được các Thầy/Cô thông qua về Bộ môn.
 
Chú ý : Đối với các sinh viên ngành Hệ thống thông tin
Bộ môn chỉnh sửa và gửi lại vào ngày Thứ 2 (05/4/2021).
Các mốc nộp báo cáo tiến độ vào thứ 5 như sau:
  • 15/4/2021 
  • 29/4/2021
  • 13/5/2021
  • 27/5/2021