Thông báo

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, ôn tập thi đánh giá trình độ tiếng anh nội bộ ( Đợt 2)

Trung tâm Đào tạo và tư vấn du học, việc làm quốc tế - Trường Đại học Công nghệ GTVT tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, ôn tập bổ sung kiến thức cho sinh viên hệ đại học chính quy tham gia kỳ thi đánh giá trình độ Tiếng Anh do Nhà trường tổ chức, đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của trường..

Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K66_67 Lần 2

Khoa Công nghệ thông tin thông báo danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K66_67 lần 2 như sau:.

Quyết định phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp K68 ngành HTTT năm 2021

Quyết định phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp K68 ngành HTTT năm 2021.....

Đăng ký làm lại đồ án đợt tháng 03/2021 đối với sinh viên khóa 66-67

Đăng ký làm lại đồ án đợt tháng 03/2021 đối với sinh viên khóa 66-67....