Thông báo

Thông báo về đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 4)

Thông báo về đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 4).

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT học kỳ 1 năm học 2023-2024

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Thông báo về đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 3)

Thông báo về đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 3).

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 (nấc 2) năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 (nấc 2) năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 3/2024

Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 3/2024.