Thông báo

Quyết định v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 64-65-66-67 hệ ĐHCQ

Quyết định v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 64-65-66-67 hệ ĐHCQ......

Thông báo về việc đăng ký làm đồ án tốt nghiệp các khóa 67, 66, 65, 64

Thông báo về việc đăng ký làm đồ án tốt nghiệp các khóa 67, 66, 65, 64....

Thông báo về việc thực tập đối với sinh viên khóa 68 chuyên ngành Điện tử viễn thông và chuyên ngành Truyền thông & mạng máy tính, học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo về việc thực tập cho sinh viên khóa 68 chuyên ngành Điện tử viễn thông và chuyên ngành Truyền thông & mạng máy tính.....

Thông báo về việc thực tập cho sinh viên khóa 67, sv khóa 65 - 66 đăng ký học Kỹ sư các ngành của Khoa CNTT

Thông báo về việc thực tập cho sv khóa 67, sv khóa 65 - 66 đăng ký học Kỹ sư các ngành của Khoa CNTT.....