Thông báo

Thông báo thời khoá biểu kỳ phụ 9 năm học 2023-2024

Thông báo thời khoá biểu kỳ phụ 9 năm học 2023-2024.

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin năm 2023

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin năm 2023.

Thông báo lần 1: Đăng ký HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho sinh viên khoa CNTT (ĐỢT 10 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024)

Thông báo lần 1: Đăng ký HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho sinh viên khoa CNTT (ĐỢT 10 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024).

Khoa CNTT thông báo lịch nghỉ lễ 2/9 cho sinh viên

Khoa CNTT thông báo lịch nghỉ lễ 2/9 cho sinh viên.

Khoa CNTT thông báo điểm thi Tiếng Anh nội bộ - đợt tháng 8/2023

Khoa CNTT thông báo điểm thi Tiếng Anh nội bộ - đợt tháng 8/2023.