Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên khóa 67 đủ điều kiện tham gia thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 và sinh viên khóa 66 thực tập lại

Khoa Công nghệ thông tin thông báo danh sách sinh viên khóa 67 đủ điều kiện tham gia thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 và bổ sung sinh viên khóa 66 thực tập tốt nghiệp lại..

Thông báo kết quả kiểm tra định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC học kỳ I năm học 2019-2020 khóa 67

Khoa Công nghệ thông tin công bố kết quả thi định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 06 tháng 08 năm 2019.

Thông báo lịch kiểm tra định kỳ Tiếng anhTOEIC khóa 68 và 69

Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch kiểm tra tiếng anh TOEIC định kỳ.

Thông báo lịch kiểm tra tiếng anh toeic

Thông báo lịch kiểm tra tiếng anh toeic.

Thời khóa biểu dự kiến học kì I năm học 2019-2020 - Đại học Chính quy - Cơ sở Hà Nội

Thời khóa biểu dự kiến học kì I năm học 2019-2020 hệ đại học Chính quy tại cơ sở Hà Nội.