Thông báo

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt 3)

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt 3).

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 (nấc 1) năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 (nấc 1) năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo danh sách sinh viên K71 Khoa Công nghệ thông tin trong diện xử lý học vụ 11/2023

Thông báo danh sách sinh viên K71 Khoa Công nghệ thông tin trong diện xử lý học vụ 11/2023.

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 kỳ phụ 9 năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 kỳ phụ 9 năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT.

Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 11/2023

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 11/2023, cụ thể như sau:.