Thông báo

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64, K65, K66 ĐH đợt 1 năm 2019

Khoa Công nghệ thông tin thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64, K65, K66 ĐH đợt 1 năm 2019 như sau.

Thông báo kết quả thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC kết thúc giai đoạn 4 thi ngày 15/06/2019

Khoa Công nghệ thông tin công bố kết quả thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC kết thúc giai đoạn 4 ngày 15/06/2019.

Danh sách phân phản biện Đồ án tốt nghiệp sinh viên K66 (đợt 1), K65 ngành HTTT năm học 2018-2019

Bộ môn Hệ thống thông tin thông báo Danh sách phân phản biện Đồ án tốt nghiệp sinh viên K66 (đợt 1) và K65 năm học 2018-2019 như sau.

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng anh theo chuẩn TOEIC kết thúc giai đoạn 4 ngày 15/06/2019

Thông báo lịch thi và danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh chuẩn TOEIC kết thúc giai đoạn 4 (tháng 04/2019).