Thông báo

Thông báo tổ chức chương trình Trao bằng tốt nghiệp học viên, sinh viên năm 2023

Thông báo tổ chức chương trình Trao bằng tốt nghiệp học viên, sinh viên năm 2023.

Thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 08/2023)

Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 08/2023).

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 2)

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 3 (Kỳ phụ 3) - Năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT (Lần 2).

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 1)

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 1).