Thông báo

THƯ MỜI THAM DỰ: Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm UTT 2022

Nhà trường gửi THƯ MỜI THAM DỰ: Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm UTT 2022" như sau:.

Thông báo về mức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023

Nhà trường Thông báo về mức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 như sau:.

Kế hoạch tổ chức chương trình Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm sinh viên năm học 2021 - 2022

Thực hiện chương trình Công tác sinh viên năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm sinh viên năm học 2021 - 2022, nội dung cụ thể như sau:.

DANH SÁCH CHÍNH THỨC ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 7/2022

DANH SÁCH CHÍNH THỨC ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 7/2022.

Kết quả thi TANB - Đợt tháng 6/2022

Kết quả thi Tiếng anh nội bộ - Đợt tháng 6/2022.