Thông báo

Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vậ........

Phân phản biện Đồ án tốt nghiệp khóa 67 (đợt 1), khóa 66, khóa 65 (làm lại) ngành HTTT

Bộ môn HTTT thông báo danh sách phân phản biện Đồ án tốt nghiệp K67 (đợt 1), K66, K65 (làm lại) ngành HTTT....

Thông báo danh sách đủ điều kiện xét nhận đồ án tốt nghiệp khóa 65- 66- 67 đợt 2 năm học 2019-2020

Thông báo danh sách đủ điều kiện xét nhận đồ án tốt nghiệp khóa 65- 66- 67 đợt 2 năm học 2019-2020.....

Thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học Khoa Công nghệ thông tin

Danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học Khoa Công nghệ thông tin....

Thông báo kết quả kiểm tra định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC học kỳ I năm học 2019-2020 khóa 70

Khoa Công nghệ thông tin công bố kết quả thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 18/12 và 19/12/2019 đối với khóa 70.