Thông báo

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 1 khóa 68 chuyên ngành Hệ thống thông tin hệ đại học chính quy

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 1 khóa 68 chuyên ngành Hệ thống thông tin hệ đại học chính quy......

Bổ sung thông tin số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên nhận học bổng và sinh viên nhận trợ cấp covid năm 2020

Bổ sung thông tin số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên nhận học bổng và sinh viên nhận trợ cấp covid năm 2020....

Quyết định v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 64-65-66-67 hệ ĐHCQ

Quyết định v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 64-65-66-67 hệ ĐHCQ......

Thông báo về việc đăng ký làm đồ án tốt nghiệp các khóa 67, 66, 65, 64

Thông báo về việc đăng ký làm đồ án tốt nghiệp các khóa 67, 66, 65, 64....

Thông báo về việc thực tập đối với sinh viên khóa 68 chuyên ngành Điện tử viễn thông và chuyên ngành Truyền thông & mạng máy tính, học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo về việc thực tập cho sinh viên khóa 68 chuyên ngành Điện tử viễn thông và chuyên ngành Truyền thông & mạng máy tính.....