Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 1)

KỲ PHỤ ĐỢT 2 DO KHOA TỔ CHỨC TRONG THÔNG BÁO TRƯỚC TẠM HOÃN. TẤT CẢ SV CÓ NHU CẦU HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐĂNG KÝ THEO ĐỢT NÀY DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC. SV ĐÃ ĐĂNG KÝ TRONG ĐỢT 2 CŨNG CẦN ĐĂNG KÝ LẠI THEO HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI.

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV (ĐỢT 8.4 - NĂM HỌC 2023 - 2024) từ 08/4/2024 - 16/6/2024 (10 tuần)

 1. Đối tượng tham gia:
  • SV học lại tất cả các khoá (là SV có điểm học phần F; hoặc Tình trạng môn học HỌC LẠI)
  • SV học cải thiện tất cả các khoá (là SV có điểm học phần: D, D+, C);
  • Trừ các lớp có kế hoạch học tại CSĐT Vĩnh Phúc, Thái Nguyên hoặc ngoài CSĐT Hà Nội trùng với thời gian học nói trên của Đợt 8.4.
 2. Thời gian học:
  • Từ tiết 13 đến tiết 15 các ngày trong tuần và cả ngày thứ 7, Chủ nhật (không học tối thứ 7, CN);
  • Từ 08/4/2024 - 16/6/2024 (10 tuần).
 3. Lưu ý:
  • Nếu tình trạng môn học đang là THI LẠI thì không thể đăng ký, phải cập nhật lại tình trạng môn học, liên hệ Văn phòng Khoa CNTT P401 nhà H3 để xử lý (gặp thầy Mạnh).
 4. Các bước thực hiện như sau:
  • Bước 1: Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào forms này. Thời gian đăng ký đến: 12h00 ngày 03/3/2024
  • Bước 2: Sau khi có thông tin đăng ký Văn phòng khoa sẽ ra thông báo lần 2 trước trong ngày 03/3/2024 kèm theo danh sách thông tin sinh viên đăng ký các môn học. Khi đó các sinh viên tự liên hệ với nhau thống nhất lịch học và gửi thông tin bằng bản cứng về Văn phòng khoa theo mẫu file excel (trong thông báo lần 2).
 5. Quan trọng:
  • Các lớp được mở và cách thức đăng kí học sẽ được phòng Đào tạo thông báo trước 17h00 ngày 07/3/2024.
  • SV cân nhắc kĩ trước khi đăng kí (cả trên bản cứng và trên tài khoản cá nhân), những SV đã đăng kí trên bản cứng và trên tài khoản cá nhân sẽ không được phép hủy.
  • SV nộp học phí của Đợt 8.4 từ ngày 20/3/2024 đến hết ngày 24/3/2024.

Tệp đính kèm