Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 2)

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV (ĐỢT 8.4 - NĂM HỌC 2023 - 2024từ 08/4/2024 - 16/6/2024 (10 tuần)

 1. Đề xuất lịch học kỳ phụ:
  • Sinh viên tải và xem trong file đính kèm danh sách các sv đăng ký cùng môn học của mình.
  • Các sinh viên tự liên hệ với nhau thống nhất lịch học (ghi rõ tiết mấy, thứ mấy) và đại diện nhóm gửi thông tin đề xuất lịch học bằng bản cứng về Văn phòng khoa - P401 H3 (Mẫu bản cứng tải tại đây). 
  • Kỳ phụ đợt này diễn ra trong 10 tuần, SV tự cân đối số tiết/tuần để đề xuất lịch học.
  • Thời hạn nộp: 10h00 ngày thứ 3 (05/3/2024). (Sau thời gian trên môn nào ko nộp đăng ký thì mặc định là không mở lớp).
 2. Thao tác đăng ký trên trang cá nhân:
  • Tất cả SV phải rà soát lại mật khẩu đăng nhập vào trang http://qldt.utt.edu.vn/, nếu cần thiết có thể đổi mật khẩu trên các thiết bị đáng tin cậy. Nhà trường không giải quyết các trường hợp SV phản ánh người khác dùng tài khoản cá nhân của bản thân SV để đăng kí học.
  • Những SV chưa có đầy đủ điểm (đặc biệt là các SV bỏ thi lại) liên hệ thầy Mạnh, Văn phòng Khoa CNTT để được giải quyết trước khi đăng kí học.
  • Sau khi hoàn thành việc đăng kí / hủy, SV Thoát (Đăng xuất) khỏi tài khoản rồi Đăng nhập lại để kiểm tra kết quả cuối cùng và phải chụp lại ảnh màn hình kết quả cuối cùng (thể hiện rõ thông tin cá nhân và kết quả đăng ký / hủy cuối cùng).
 3. Lưu ý:
  • Các lớp được mở và cách thức đăng kí học sẽ được phòng Đào tạo thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao hoặc về các VPK trước 17h00 ngày 07/3/2024.
  • SV nộp học phí của Đợt 8.4 từ ngày 20/3/2024 đến hết ngày 24/3/2024.