Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học Khoa Công nghệ thông tin

Danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học Khoa Công nghệ thông tin....

Thông báo kết quả kiểm tra định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC học kỳ I năm học 2019-2020 khóa 70

Khoa Công nghệ thông tin công bố kết quả thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 18/12 và 19/12/2019 đối với khóa 70.

Thông báo lịch phản biện đồ án tốt nghiệp khóa 66 đợt 3 chuyên ngành Hệ thống thông tin

Khoa CNTT thông báo lịch phản biện đồ án tốt nghiệp khóa 66 đợt 3 chuyên ngành Hệ thống thông tin.....

Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp tốt nghiệp cho sinh viện đại học hệ chính quy khóa 67, 66, 65

Khoa CNTT thông báo "Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp tốt nghiệp cho sinh viên đại học....

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp đợt 2 khóa 67

Khoa CNTT thông báo quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp.