Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên trong diện xử lý học vụ Khoa CNTT 10/2022

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học. Đề nghị sinh viên liên hệ với GVCN/CVHT xác nhận tình trạng học tập..

Thời khóa biểu đợt 9 năm học 2022-2023

Văn phòng Khoa CNTT thông báo tới sinh viên thời khóa biểu kỳ phụ 9 năm học 2022-2023, trong đó bao gồm thời gian, địa điểm học, giảng viên phụ trách:.

Thông báo bổ sung về lớp ôn luyện và thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khoa CNTT khóa 66,67,68 (lần 1)

Thông báo bổ sung về lớp ôn luyện và thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khoa CNTT khóa 66,67,68 (lần 1).

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các học phần thuộc bộ môn Lý luận chính trị cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các môn Lý luận chính trị cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 3)

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 3).