Danh sách khen thưởng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2023

Khoa CNTT thông báo danh sách khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2023 (danh sách theo link 1).
Sinh viên có trong danh sách khen thưởng cập nhật số tài khoản ngân hàng để Nhà trường chi trả tiền khen thưởng (sinh viên điền số tài khoản theo link số 2).
Hạn điền số tài khoản: đến hết ngày 14/01/2023.
Yêu cầu: tài khoản chính chủ (không mượn tài khoản của người khác), không sử dụng tài khoản mở online.
 
Link 1: DANH SÁCH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP.
Link 2: ĐIỀN SỐ TÀI KHOẢN

Tệp đính kèm