Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023 như sau:.

Thời khóa biểu đợt 9 năm học 2022-2023

Văn phòng Khoa CNTT thông báo tới sinh viên thời khóa biểu kỳ phụ 9 năm học 2022-2023, trong đó bao gồm thời gian, địa điểm học, giảng viên phụ trách:.

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các học phần thuộc bộ môn Lý luận chính trị cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các môn Lý luận chính trị cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 3)

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 3).

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 (kỳ chính) cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 (kỳ chính) cho sinh viên khoa CNTT.