Tin tức - Sự kiện

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV ĐỢT 9 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 - (LẦN 1)

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV ĐỢT 9 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 - (LẦN 1).

Hướng dẫn SV đăng kí học ghép (chỉ dành cho SV học mới) trong kì chính 1 năm học 2022 – 2023

Hướng dẫn đăng kí học ghép (chỉ dành cho học mới) trong kì chính 1 năm học 2022 – 2023.

Thông báo v/v ĐĂNG KÍ HỌC và TKB - Học kì chính 1 - Năm học 2022 - 2023

Thông báo v/v ĐĂNG KÍ HỌC và TKB - Học kì chính 1 - Năm học 2022 - 2023.

THƯ MỜI THAM DỰ: Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm UTT 2022

Nhà trường gửi THƯ MỜI THAM DỰ: Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm UTT 2022" như sau:.

Kế hoạch tổ chức chương trình Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm sinh viên năm học 2021 - 2022

Thực hiện chương trình Công tác sinh viên năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm sinh viên năm học 2021 - 2022, nội dung cụ thể như sau:.