Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc chuẩn bị thi Vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 sinh viên khoa CNTT

Thông báo về việc chuẩn bị thi Vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Thông báo hoàn thiện thủ tục xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện đợt tháng 9/2022

Thông báo hoàn thiện thủ tục xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện đợt tháng 9/2022.

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV ĐỢT 9 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 - (LẦN 1)

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV ĐỢT 9 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 - (LẦN 1).

Hướng dẫn SV đăng kí học ghép (chỉ dành cho SV học mới) trong kì chính 1 năm học 2022 – 2023

Hướng dẫn đăng kí học ghép (chỉ dành cho học mới) trong kì chính 1 năm học 2022 – 2023.

Thông báo v/v ĐĂNG KÍ HỌC và TKB - Học kì chính 1 - Năm học 2022 - 2023

Thông báo v/v ĐĂNG KÍ HỌC và TKB - Học kì chính 1 - Năm học 2022 - 2023.