Tin tức - Sự kiện

Thông tin phản hồi về đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2022 cho sinh viên khoa CNTT

Thông tin phản hồi về đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2022 cho sinh viên khoa CNTT.

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022.

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023 như sau:.

Thời khóa biểu đợt 9 năm học 2022-2023

Văn phòng Khoa CNTT thông báo tới sinh viên thời khóa biểu kỳ phụ 9 năm học 2022-2023, trong đó bao gồm thời gian, địa điểm học, giảng viên phụ trách:.

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các học phần thuộc bộ môn Lý luận chính trị cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các môn Lý luận chính trị cho sinh viên khoa CNTT.