Kế hoạch tổ chức chương trình Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm sinh viên năm học 2021 - 2022

Thực hiện chương trình Công tác sinh viên năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm sinh viên năm học 2021 - 2022, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:

  • Động viên, khích lệ các sinh viên tốt nghiệp có thành tích học tập tốt trong quá trình học tập, tạo động lực cho sinh viên tiếp tục phấn đấu sau khi ra trường;
  • Tạo môi trường cho sinh viên tiếp cận với Doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng ngay khi còn ngồi trên ghế Nhà trường, nhằm tích lũy các kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng sau khi ra trường;
  • Tạo môi trường để sinh viên lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về Nhà trường, thầy cô, bạn bè, giúp sinh viên phát huy tinh thần học tập, thêm yêu trường, lớp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

  1. Thời gian: 8h30 sáng Thứ Ba, ngày 16/8/2022.
  2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn - Phân hiệu Hà Nội

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Dành cho tất cả học viên, sinh viên đã tốt nghiệp năm học 2021 – 2022; sinh viên đang học tập tại 3 cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT quan tâm có thể tham dự.

IV. NỘI DUNG

  • Trao bằng tốt nghiệp cho NCS, học viên tốt nghiệp năm học 2021 – 2022;
  • Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2021 – 2022;
  • Giao lưu, gặp gỡ các Doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng.

Tệp đính kèm