Thông báo về đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 4)

1. Các lớp học phần sau đây sẽ bị hủy trên hệ thống qldt (SV xem chi tiết trong file đính kèm). Những SV không nộp học phí Đợt 8.4 - Năm học 2023 - 2024 đúng hạn sẽ bị hủy đăng kí học.

     Với những SV đã nộp học phí trong các lớp bị hủy:

     - Nếu có nguyện vọng chuyển sang (các) lớp học phần khác mở trong Đợt 8.4 trên hệ thống qldt (SV xem chi tiết các học phần mở trong file TKB đính kèm), SV đăng kí bằng tài khoản cá nhân trên trang https://qldt.utt.edu.vn/ từ ngày 28/3/2024 đến hết ngày 31/3/2024.

     - Nếu KHÔNG có nguyện vọng chuyển sang (các) lớp học phần khác mở trong Đợt 8.4 trên hệ thống qldt mà vẫn muốn học các học phần đã bị hủy, SV liên hệ tại các Đơn vị (SV xem cụ thể hướng dẫn cho từng học phần trong file đính kèmtừ ngày 01/4/2024 đến 17h00 ngày 02/4/2024 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn đăng kí học các học phần này.

     - SV được bảo lưu phần học phí đã nộp ở các lớp bị hủy:

          + Trường hợp sau khi đăng kí thêm phải bổ sung học phí, SV nộp bổ sung từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 03/4/2024, những SV không nộp đúng hạn sẽ bị hủy đăng kí học các học phần bổ sung mà không cần báo trước.

          + Trường hợp SV không đăng kí thêm hoặc sau khi đăng kí thêm vẫn còn dư học phí, SV có thể đến phòng Tài chính kế toán (203 nhà H3) từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 11/4/2024 (trong giờ hành chính) để làm thủ tục rút phần học phí này. Nếu SV không rút trong thời hạn trên, phần học phí này sẽ được bảo lưu các đợt học tiếp theo.

     2. Những SV học mới (học bù, học vượt) có nguyện vọng đăng kí (các) lớp học phần mở trong Đợt 8.4 trên hệ thống qldt sẽ đăng kí bằng tài khoản cá nhân trên trang https://qldt.utt.edu.vn/ từ ngày 28/3/2024 đến hết ngày 31/3/2024. SV nộp học phí cho các học phần này từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 03/4/2024, những SV không nộp đúng hạn sẽ bị hủy đăng kí học các học phần bổ sung mà không cần báo trước.

     3. Trong ngày 07/4/2024, SV kiểm tra lại các học phần đã đăng kí Đợt 8.4 - Năm học 2023 - 2024 (đề nghị SV chụp lại ảnh màn hình thể hiện rõ thông tin SV và các học phần đã đăng kí). Nếu có vấn đề còn thắc mắc, SV liên hệ với văn phòng Tiếp công dân và người học từ 08h00 đến 17h00 ngày 08/4/2024 để được xem xét giải quyết. Sau thời gian trên, phòng Đào tạo không giải quyết bất cứ thắc mắc nào của SV về Đợt 8.4 - Năm học 2023 - 2024.