Tin tức - Sự kiện

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 kỳ phụ 12 năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 kỳ phụ 12 năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT.

Thông báo thời khoá biểu Kỳ phụ 3 năm học 2022-2023

Thông báo thời khoá biểu Kỳ phụ 3 năm học 2022-2023.

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên K73 khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên K73 khoa CNTT.

Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 04/2023)

Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 04/2023).

Thông báo danh sách sinh viên trong diện xử lý học vụ Khoa CNTT 3/2023

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học. Đề nghị sinh viên liên hệ với GVCN/CVHT xác nhận tình trạng học tập..