Tin tức - Sự kiện

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các học phần thuộc bộ môn Lý luận chính trị cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các môn Lý luận chính trị cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 3)

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 3).

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 (kỳ chính) cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 (kỳ chính) cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo mở lớp ôn luyện và thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khoa CNTT khóa 66,67,68

Khoa CNTT thông báo mở đăng ký lớp ôn luyện và thi đạt chuẩn đầu ra Tiếng anh, cho sinh viên các khóa K66 (là sinh viên đã hoàn thành chương trình học chỉ còn nợ CC Tiếng anh) và K67, K68.

Thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 72

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Chương trình công tác sinh viên năm học 2022 - 2023, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 72, kế hoạch như sau:.