Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn về việc tính điểm học phần sau khi thi lại (lần 2) đối với sinh viên từ khoá 72

Hướng dẫn về việc tính điểm học phần sau khi thi lại (lần 2) đối với sinh viên từ khoá 72.

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023 như sau:.

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các học phần thuộc bộ môn Lý luận chính trị cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các môn Lý luận chính trị cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 3)

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 3).

Thông báo mở lớp ôn luyện và thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khoa CNTT khóa 66,67,68

Khoa CNTT thông báo mở đăng ký lớp ôn luyện và thi đạt chuẩn đầu ra Tiếng anh, cho sinh viên các khóa K66 (là sinh viên đã hoàn thành chương trình học chỉ còn nợ CC Tiếng anh) và K67, K68.