Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí các khoá của sv khoa CNTT đến 28/2/2023

Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm! Mọi thắc mắc liên hệ thầy Hoàng P407 H1 - SĐT: 0986195057 Trong giờ hành chính!