Tin tức - Sự kiện

Thông báo mở lớp ôn luyện và thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khoa CNTT khóa 66,67,68

Khoa CNTT thông báo mở đăng ký lớp ôn luyện và thi đạt chuẩn đầu ra Tiếng anh, cho sinh viên các khóa K66 (là sinh viên đã hoàn thành chương trình học chỉ còn nợ CC Tiếng anh) và K67, K68.

Thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 72

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Chương trình công tác sinh viên năm học 2022 - 2023, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 72, kế hoạch như sau:.

Thông báo mở đăng ký học lại - các học phần Thực tập chuyên ngành, Thực tập doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên K67-69 khoa CNTT

Thông báo mở đăng ký học lại các học phần thực tập chuyên ngành, thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên từ K67 đến K69.

Thông báo hoãn kế hoạch thi vòng 2 kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo: Do có sự điều chỉnh về kế hoạch thi vì vậy khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên..

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 2)

Căn cứ danh sách SV có nguyện vọng học trong đợt 9 năm học 2022 - 2023 do các Khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ mở lớp để SV TỰ ĐĂNG KÍ HỌC BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN.