Tin tức - Sự kiện

Thông báo mở đăng ký học lại - các học phần Thực tập chuyên ngành, Thực tập doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên K67-69 khoa CNTT

Thông báo mở đăng ký học lại các học phần thực tập chuyên ngành, thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên từ K67 đến K69.

Thông báo hoãn kế hoạch thi vòng 2 kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo: Do có sự điều chỉnh về kế hoạch thi vì vậy khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên..

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 2)

Căn cứ danh sách SV có nguyện vọng học trong đợt 9 năm học 2022 - 2023 do các Khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ mở lớp để SV TỰ ĐĂNG KÍ HỌC BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN.

Thông báo về việc Tổ chức trao tặng học bổng khuyến học Trường Đại học Công nghệ GTVT, năm 2022-2023

Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên thi đua học tập, rèn luyện xuất sắc cũng như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức xét chọn sinh viên xuất sắc trao học bổng khuyến học nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023 như sau:.

Thông báo về việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho SV diện chính sách

Nhà trường thông báo tới toàn thể học sinh, sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Công nghệ GTVT thuộc đối tượng chính sách nộp hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, cụ thể như sau:.