Tin tức - Sự kiện

Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 06/2022

Sinh viên thi trên máy tính, trực tiếp tại CSĐT Hà Nội hoặc CSĐT Vĩnh Phúc từ ngày 16/6/2022 đến ngày 17/6/2022 (SV nhập MSV để tra cụ thể của từng cá nhân trong file đính kèm)..

THÔNG BÁO V/V PHÂN PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 (BẢO VỆ LẠI K68_K67) NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính  phân công phản biện theo danh sách trong file đính kèm. Các bước thực hiện quy trình phản biện như sau:.

ĐIỀU CHỈNH: THÔNG BÁO V/V MỞ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI SINH VIÊN KHOA CNTT THÁNG 5 - 2022

Đối tượng: Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện (không giới hạn về loại học phần).

THÔNG BÁO V/V PHÂN PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 NGÀNH CNTT, HTTT

Bộ môn HTTT phân công phản biện theo danh sách trong file đính kèm. Các bước thực hiện quy trình phản biện như sau:.

Hội nghị Khoa học Khoa Công nghệ thông tin năm 2022

Ngày 18/5/2022, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) đã tổ chức Hội nghị Khoa học Khoa Công nghệ thông tin năm 2022. Hội nghị năm nay có 2 tiểu ban gồm 12 báo cáo tập trung vào các chủ đề một số vấn đề đang phát triển trong lĩnh vực CNTT, Điện tử truyền thông và Cơ điện tử..