Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT K70-72 (đợt 2)

VPK CNTT thông báo Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT K70-72 (đợt 2):


Tệp đính kèm