Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức chương trình Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm sinh viên năm học 2021 - 2022

Thực hiện chương trình Công tác sinh viên năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm sinh viên năm học 2021 - 2022, nội dung cụ thể như sau:.

Phát động Cuộc thi "Sinh viên UTT với ý tưởng Khởi nghiệp" năm 2022

Phát động Cuộc thi "Sinh viên UTT với ý tưởng Khởi nghiệp" năm 2022.

Kết quả thi TANB - Đợt tháng 6/2022

Kết quả thi Tiếng anh nội bộ - Đợt tháng 6/2022.

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 7 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 3)

Thông báo bổ sung về việc đăng ký học Đợt 7 - năm học 2021 - 2022 (Lần 3).

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 7 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 2)

Những SV đã đăng kí các lớp bị hủy dưới đây, những SV học lại, học cải thiện chưa kịp đăng kí và những SV học mới.