Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV ĐỢT 9 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 - (LẦN 1)

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV (ĐỢT 9 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023)

- Thời gian học: Các buổi tối trong tuần và cả ngày thứ 7, Chủ nhật (không học tối thứ 7, CN); từ 26/9/2022 - 20/11/2022.

- Đối tượng: toàn bộ SV của tất cả các khóa - Cơ sở đào tạo Hà Nội có nhu cầu học lại, học cải thiện (trừ các lớp có kế hoạch thực tập ngoài CSĐT Hà Nội hoặc học QPAN – GDTC tại CSĐT Vĩnh Yên trùng với thời gian học nói trên của Đợt 9).

- Các bước để mở lớp và đăng kí thông tin:

    + Bước 1: sinh viên điền thông tin đầy đủ theo forms, nhiều môn điền thông tin nhiều lần (không điền gộp thông tin) tại link:                                                                                              https://forms.gle/r4oZs6Gko4oErz6b8

              Thời hạn điền thông tin trước 17h00 ngày 31/08/2022

   + Bước 2: Chờ thông báo tiếp theo, dự kiến đến 17h00 ngày 8/9/2022 sẽ có thông báo các lớp được mở và cách thức đăng kí học bằng tài khoản cá nhân của sinh viên. Phòng Đào tạo thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao, hoặc trên các trang của khoa CNTT: https://fit.utt.edu.vn/; https://www.facebook.com/fit.utt.

Lưu ý quan trọng:

+ Những SV có nhu cầu học lại, học cải thiện (không bao gồm các SV học mới) tự lập danh sách (lưu ý phải đề xuất luôn lịch học, chỉ học vào Các buổi tối trong tuần và cả ngày thứ 7, Chủ nhật, đúng tên – mã học phần và phải đề xuất đủ thời lượng (số tiết) học) điền thông tin đầy đủ theo forms.

+ Căn cứ vào các danh sách do các Văn phòng khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ xem xét để mở lớp.

             - SV nộp học phí qua tài khoản của Trường từ 26/9/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022. Những sinh viên không nộp đủ học phí đúng hạn sẽ không được dự thi vòng 1; nếu tiếp tục không nộp đủ học phí trước khi thi vòng 2 sẽ không được dự thi vòng 2.

            - Những SV chưa có đầy đủ điểm liên hệ với phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT – Tầng 1 nhà H3 để được giải quyết trước khi đăng kí học.

            - Sau khi hoàn thành việc đăng kí / hủy, SV Thoát (Đăng xuất) khỏi tài khoản rồi Đăng nhập lại để kiểm tra kết quả cuối cùng và phải chụp lại ảnh màn hình kết quả cuối cùng (thể hiện rõ thông tin cá nhân và kết quả đăng ký / hủy cuối cùng).

            - Sinh viên đã đăng ký nhiều môn tự đề xuất lịch học để không bị trùng, nếu trùng giảm bớt môn đăng ký.

            - SV cân nhắc kĩ trước khi đăng kí (cả trên forms và trên tài khoản cá nhân), những SV đã đăng kí trên forms và trên tài khoản cá nhân sẽ không được phép HỦY.


Tệp đính kèm