Thông báo về việc chuẩn bị thi Vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 sinh viên khoa CNTT

Thông báo về việc chuẩn bị thi Vòng 2 (đối với sinh viên thi trượt Vòng 1) học kỳ 2 năm học 2021-2022 cán sự các lớp thực hiện như sau:

  1. Nghe phổ biến và nhận danh sách thi tại Văn phòng khoa phòng 407- nhà H1: Liên hệ thầy Mạnh - 0906.031.665

    2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/9/2022 - đến ngày 13/9/2022

 

 

 

 


Tệp đính kèm