Thông báo kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các học phần thuộc bộ môn Lý luận chính trị cho sinh viên khoa CNTT

Văn phòng Khoa CNTT thông báo về kế hoạch thi vòng 2 năm học 2021-2022 các học phần thuộc bộ môn Lý luận chính trị. Cụ thể như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên có trong danh sách thi lại các học phần của bộ môn Lý luận chính trị (Danh sách môn bên dưới).
  • Danh sách các môn: Lịch sử Đảng, Pháp luật VN đại cương, Chủ nghĩa XHKH, Kinh tế chính trị Mac-Lenin, Triết học, Tư tưởng Hồ CHí Minh.
  • Hình thức thi: Giao và chấm bài tiểu luận.
  • Cách thực hiện: Sinh viên chủ động tham gia vào group Zalo (link group bên dưới) các môn mà mình thi lại. GV phụ trách trong mỗi nhóm sẽ hướng dẫn và giao đề tài tiểu luận.
  • Thời hạn tham gia nhóm: 17h00 ngày 25/9/2022 (sau thời gian này sẽ khóa thành viên, sinh viên nào chưa tham gia coi như bỏ thi)
  • Link group các môn Lịch sử Đảng, Pháp luật VN đại cương, Tư tưởng HCM: https://zalo.me/g/ilrbsm730 (GV phụ trách Cô Ly: 091 479 9127)
  • Link group các môn Chủ nghĩa XHKH, Kinh tế Chính trị Mac-Lenin, Triết học: https://zalo.me/g/bbfisl073 (GV phụ trách Cô Tâm: 098 204 8184)

Tệp đính kèm