Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn về việc tính điểm học phần sau khi thi lại (lần 2) đối với sinh viên từ khoá 72

Hướng dẫn về việc tính điểm học phần sau khi thi lại (lần 2) đối với sinh viên từ khoá 72.

Thông tin phản hồi về đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2022 cho sinh viên khoa CNTT

Thông tin phản hồi về đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2022 cho sinh viên khoa CNTT.

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022.

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023 như sau:.

Thời khóa biểu đợt 9 năm học 2022-2023

Văn phòng Khoa CNTT thông báo tới sinh viên thời khóa biểu kỳ phụ 9 năm học 2022-2023, trong đó bao gồm thời gian, địa điểm học, giảng viên phụ trách:.