Tin tức - Sự kiện

Thông báo mở lớp bồi dưỡng, ôn tập thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ đợt tháng 11/2022

Thông báo mở lớp bồi dưỡng, ôn tập thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ đợt tháng 11/2022.

Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 11/2022

Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 11/2022.

Thông báo tổ chức Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (đợt tháng 11/2022)

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 11/2022), cụ thể như sau:.

Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo kế hoạch thi chính thức vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT)

Thông báo kế hoạch thi chính thức vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT).