Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên năm 2023