Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 3)

Những SV đã đăng kí các lớp bị hủy dưới đây, những SV học lại, học cải thiện chưa kịp đăng kí và những SV học mới nếu có nhu cầu đăng kí bổ sung vào các lớp được mở sẽ sử dụng tài khoản cá nhân để đăng kí trên trang qldt.utt.edu.vn trong ngày 22/9/2022 (Lưu ý: SV sẽ không được phép hủy đăng kí).

SV nhớ nộp học phí đúng hạn.

Danh sách các học phần bị hủy (do ít SV đăng kí) trong Đợt 9 năm học 2022-2023:

GDTC 2: Nhảy xa, chạy trung bình-1-22-9 (BS_DC_66_2223_Dot 9_DC1TD02_Lop01)
Đồ án Cơ điện tử-1-22-9 (BS_DC_68_2223_Dot 9_DC3CO62_Lop01)
Động cơ đốt trong-1-22-9 (BS_DC_68_2223_Dot 9_DC3CK71_Lop01)
Giao thông thông minh (ITS)-1-22-9 (BS_DC_68_2223_Dot 9_DC3HT34_Lop01)
Lập trình mạng-1-22-9 (BS_DC_68_2223_Dot 9_DC3TM51_Lop01)
Mô phỏng các hệ thống truyền thông-1-22-9 (BS_DC_68_2223_Dot 9_DC3TM88_Lop01)
Thiết kế mạng máy tính-1-22-9 (BS_DC_68_2223_Dot 9_DC3HT46_Lop01)
Thương mại điện tử-1-22-9 (BS_DC_68_2223_Dot 9_DC3TM86_Lop01)
Truyền dữ liệu-1-22-9 (BS_DC_68_2223_Dot 9_DC3TM75_Lop01)
Web thế hệ mới-1-22-9 (BS_DC_68_2223_Dot 9_DC3TM85_Lop01)
Nhập môn Trí tuệ nhân tạo-1-22-9 (BS_DC_69_2223_Dot 9_DC3TH12_Lop01)
Thực tập chuyên ngành-1-22-9 (BS_DC_69_2223_Dot 9_DC4TT21_Lop01)
Thực tập tốt nghiệp-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC4TT70_Lop01)
An ninh mạng-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3TM64_Lop01)
An toàn và bảo mật hệ thống thông tin-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3HT51_Lop01)
Cấu tạo ô tô-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC2OT47_Lop01)
Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3OT52_Lop01)
Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3KX75_Lop01)
Đồ án nền và móng-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC2GT34_Lop01)
Đồ án Xây dựng và phát triển phần mềm-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3TT15_Lop01)
Hệ thống cơ điện tử 1-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3ME27_Lop01)
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3HT42_Lop01)
Kiến trúc của hệ thống QL, giám sát PTGT-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3TH44_Lop01)
Kiến trúc và thiết kế phần mềm-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3TT12_Lop01)
Kỹ thuật vi điều khiển-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3ME22_Lop01)
Lý thuyết mạch-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC2DT27_Lop01)
Môi trường trong xây dựng-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC1CB92_Lop01)
Ngôn ngữ lập trình C-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC2TT23_Lop01)
Nhập môn mạng máy tính-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC2HT13_Lop01)
Nhập môn Xử lý ảnh-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3HT16_Lop01)
Pháp luật Việt Nam đại cương-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC1LL05_Lop01)
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3HT60_Lop01)
Quản lý dự án phần mềm-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC3HT32_Lop01)
Thực tập tốt nghiệp-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC4TH70_Lop01)
Tin học cơ sở-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC1TT44_Lop01)
Tin học đại cương-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC1TT42_Lop01)
Toán 1-1-22-9 (BS_DC_71_2223_Dot 9_DC1CB11_Lop02)
Tiếng Anh-1-22-9 (BS_DC_72_2223_Dot 9_DC1CB35_Lop01)

Tệp đính kèm