Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 7 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 3)

Thông báo bổ sung về việc đăng ký học Đợt 7 - năm học 2021 - 2022 (Lần 3)

Thời gian học dự kiến: Tháng 7 và 8/2022
       - Đối tượng:

+ Chỉ sinh viên khoa CNTT K67,K68,K69,K70 (sinh viên khoa khác không đăng ký), sinh viên đủ điều kiện chờ xét tốt nghiệp không được đăng ký.

+ Chỉ đăng ký học lại, học cải thiện là những môn có điểm F, D, D+, C (HỌC MỚI không được đăng ký)

+ Mỗi sinh viên chỉ đăng ký tối đa 04 môn


      - Sinh viên thực hiện các bước như sau:

+ Bước 1: Sinh viên đọc file đính kèm các môn KHÔNG ĐĂNG KÝ --> Các môn này sẽ không mở

+ Bước 2: Sinh viên kiểm tra Tên môn , Mã môn mà mình muốn Học lại, học cải thiện; bằng tài khoản cá nhân trên trang qldt.utt.edu.vn

+ Bước 3: Sinh viên điền thông tin đầy đủ theo forms, nhiều môn điền thông tin nhiều lần tại link

                 https://forms.gle/WLhU6Z4MmABxoAx76

+ Bước 4: Thời hạn điền đăng ký trước 12h00 ngày 30/6/2022

Lưu ý:

- Sinh viên đã đăng ký nhiều môn tự đề xuất lịch học để không bị trùng, nếu trùng tự động giảm bớt môn đăng ký.

- Những SV chưa có đầy đủ điểm liên hệ với phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT để được giải quyết trước khi đăng kí học.

- SV cân nhắc kĩ trước khi đăng kí, điền sai thông tin SV tự chịu trách nhiệm, những SV đã gửi đăng kí theo forms mẫu sẽ không được phép hủy (trừ khi môn đó không đủ điều kiện mở lớp)

- Các thông báo tiếp theo SV theo dõi qua các kênh email cá nhân điền trong forms đăng ký, Website- https://fit.utt.edu.vn/; Page- https://www.facebook.com/fit.utt.