Thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 72

Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Chương trình công tác sinh viên năm học 2022 - 2023, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 72, kế hoạch như sau:

1. Đối tượng

  • Sinh viên khóa 72 hệ Đại học chính quy.

2. Thời gian, địa điểm

  • Thời gian: Ngày 24 và 25/9/2022
  • Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội

3. Nội dung khám

  • Căn cứ Thông tư số 14/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ y tế hướng dẫn khám sức khỏe, các chỉ tiêu cần khám như sau:

 

STT

NỘI DUNG

1

Khám lâm sàng tổng quát (Thể lực, Huyết áp, Khám Nội, Khám Mắt, Khám Tai-Mũi-Họng, Khám Răng - Hàm - Mặt, Khám Ngoại - Da liễu)

2

Chụp X-quang

3

Tổng phân tích máu

4

Kết luận hồ sơ khám sức khỏe, đóng dấu pháp nhân theo quy định của ngành Y tế.

4. Lịch khám cho sinh viên khoa CNTT cơ sở đào tạo Hà Nội

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
STT Lớp Sĩ số Ngày khám Ghi chú
47 72DCCN21 53 15h30 - 17h00, chiều thứ Bảy ngày 24/9/2022  
48 72DCCN22 53  
49 72DCCN23 54  
50 72DCDT21 59  
51 72DCDT22 61  
52 72DCTT21 62  
53 72DCTT22 62  
54 72DCTT23 62  
55 72DCTT24 65  
56 72DCTM21 58  
57 72DCTM22 58  
58 72DCHT21 64  
59 72DCHT22 65  
Tổng 776  

Tệp đính kèm