Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 2)

Căn cứ danh sách SV có nguyện vọng học trong đợt 9 năm học 2022 - 2023 do các Khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ mở lớp để SV TỰ ĐĂNG KÍ HỌC BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

(NHẮC LẠI: SINH VIÊN TỰ ĐĂNG KÝ BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN TRÊN TRANG https://qldt.utt.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.info/login.aspx

Thời gian đăng kí: Từ 12h00 ngày 16/9/2022 đến hết ngày 18/9/2022.

 Chú ý: 

   - SV xem cụ thể các lớp được mở đăng kí trong file đính kèm

   - Đợt đăng kí này chỉ dành cho SV học lại, học cải thiện.

   - Phòng Đào tạo sẽ thông báo các lớp học phần được Mở / Hủy trong đợt đăng kí này trước ngày 20/9/2022.

   - Những SV đã đăng kí ở bản cứng (nộp về các Văn phòng Khoa) bắt buộc phải đăng kí. Các SV chưa đăng kí ở bản cứng nếu có nguyện vọng vẫn được phép đăng kí thêm

  - Khi đăng kí, SV xem lại lịch học chuẩn và xem kĩ mã, tên của học phần được mở có đúng với học phần theo CTĐT mình đang học không, đặc biệt là mã học phần.

   - SV nộp học phí qua tài khoản của Trường từ 26/9/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022. Những sinh viên không nộp đủ học phí đúng hạn sẽ không được dự thi vòng 1; nếu tiếp tục không nộp đủ học phí trước khi thi vòng 2 sẽ không được dự thi vòng 2. (file hướng dẫn đính kèm)

   - Những SV chưa có đầy đủ điểm liên hệ với phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT – Tầng 1 nhà H3 để được giải quyết trước khi đăng kí học.

   - Sau khi hoàn thành việc đăng kí / hủy, SV Thoát (Đăng xuất) khỏi tài khoản rồi Đăng nhập lại để kiểm tra kết quả cuối cùng và phải chụp lại ảnh màn hình kết quả cuối cùng (thể hiện rõ thông tin cá nhân và kết quả đăng ký / hủy cuối cùng).