Thông báo hoãn kế hoạch thi vòng 2 kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo: Do có sự điều chỉnh về kế hoạch thi vì vậy khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên.

- Kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 sẽ được hoãn cho đến khi có kế hoạch thi mới thay thế

- Sinh viên chú ý những thông báo tiếp theo của khoa và phổ biến tới lớp mình

- Dự kiến thời gian thi lại: cuối tháng 9 - đầu tháng 10

- Các lớp tiếp tục hoàn thành thủ tục đăng ký danh sách thi lại gửi về Văn phòng khoa - Phòng 407-H1

- Mọi thắc mắc về kế hoạch thi sinh viên liên hệ - thầy Mạnh, SĐT: 0906031665.


Tệp đính kèm