Thông báo

Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên Khoa CNTT đợt tháng 7/2023 (chính thức)

Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên Khoa CNTT đợt tháng 7/2023 (chính thức).

Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên khoa CNTT 7/2023 (Dự kiến)

Văn phòng Khoa CNTT (VPK) thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2023. Chi tiết sinh viên xem trong các file đính kèm!.

Thông báo đăng ký làm lại Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K68, K69 Khoa CNTT đợt năm 2023

Thông báo đăng ký làm lại Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K68, K69 Khoa CNTT đợt năm 2023.

Thông báo điểm thi tiếng Anh nội bộ - đợt tháng 6/2023

Thông báo điểm thi tiếng Anh nội bộ - đợt tháng 6/2023.

Thông báo danh sách thi - lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 06/2023

Thông báo danh sách thi - lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 06/2023.