Thông báo

Thông báo lịch kiểm tra định kỳ Tiếng anhTOEIC khóa 68 và 69 (đợt 2)

Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch kiểm tra tiếng anh TOEIC định kỳ dành cho khóa 68 và 69 (đợt 2).

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng (update)

Khoa Công nghệ thông tin thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng (update bản cuối).

Thông báo kết quả kiểm tra định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC học kỳ I năm học 2019-2020 khóa 68-69

Khoa Công nghệ thông tin công bố kết quả thi định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 10, 11 tháng 08 năm 2019.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng

Khoa Công nghệ thông tin danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 - bổ sung 65 hệ đại học chính quy (dự kiến)

Khoa Công nghệ thông tin danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 - bổ sung 65 hệ đại học chính quy (dự kiến).