Thông báo

Thông báo lịch kiểm tra định kỳ Tiếng anhTOEIC khóa 68 và 69

Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch kiểm tra tiếng anh TOEIC định kỳ.

Thông báo lịch kiểm tra tiếng anh toeic

Thông báo lịch kiểm tra tiếng anh toeic.

Thời khóa biểu dự kiến học kì I năm học 2019-2020 - Đại học Chính quy - Cơ sở Hà Nội

Thời khóa biểu dự kiến học kì I năm học 2019-2020 hệ đại học Chính quy tại cơ sở Hà Nội.

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64, K65, K66 ĐH đợt 1 năm 2019

Khoa Công nghệ thông tin thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64, K65, K66 ĐH đợt 1 năm 2019 như sau.