Thông báo

Thông báo lịch và sơ đồ khám sức khoẻ dành cho sinh viên K74 Khoa Công nghệ thông tin

Thông báo lịch và sơ đồ khám sức khoẻ dành cho sinh viên K74 Khoa Công nghệ thông tin.

Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên khoa CNTT đợt tháng 10/2023 (chính thức)

Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên khoa CNTT đợt tháng 10/2023 (chính thức).

Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên khoa CNTT 10/2023 (Dự kiến)

Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên khoa CNTT 10/2023 (Dự kiến).

Thông báo thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024 chính thức từ ngày 25/9/2023

Thông báo thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024 chính thức từ ngày 25/9/2023.

Hướng dẫn thi trắc nghiệm kết thúc tuần sinh hoạt công dân dành cho sv K74 Khoa Công nghệ thông tin

Hướng dẫn thi trắc nghiệm kết thúc tuần sinh hoạt công dân dành cho sv K74 Khoa Công nghệ thông tin.