Thông báo

Thông báo kết quả kiểm tra định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC học kỳ I năm học 2019-2020 khóa 68-69

Khoa Công nghệ thông tin công bố kết quả thi định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 10, 11 tháng 08 năm 2019.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng

Khoa Công nghệ thông tin danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 - bổ sung 65 hệ đại học chính quy (dự kiến)

Khoa Công nghệ thông tin danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 - bổ sung 65 hệ đại học chính quy (dự kiến).

Thông báo danh sách sinh viên khóa 67 đủ điều kiện tham gia thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 và sinh viên khóa 66 thực tập lại

Khoa Công nghệ thông tin thông báo danh sách sinh viên khóa 67 đủ điều kiện tham gia thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 và bổ sung sinh viên khóa 66 thực tập tốt nghiệp lại..

Thông báo kết quả kiểm tra định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC học kỳ I năm học 2019-2020 khóa 67

Khoa Công nghệ thông tin công bố kết quả thi định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 06 tháng 08 năm 2019.