Thông báo kế hoạch thi vòng 1 kỳ phụ 9 năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT

Khoa CNTT thông báo lịch thi vòng 1 kỳ phụ 9 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT theo file đính kèm.

Lưu ý: Nếu môn nào giảng viên chủ động dời lịch thì thí sinh theo lịch hẹn của GV. Nếu không mặc định theo file.

Danh sách thi sinh viên xem tại đây.

Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách thi sinh viên liên hệ thầy Mạnh - số điện thoại: 0906.031.665 (trong giờ hành chính)