Thông báo

Thông báo về việc thực tập cho sinh viên khóa 67, sv khóa 65 - 66 đăng ký học Kỹ sư các ngành của Khoa CNTT

Thông báo về việc thực tập cho sv khóa 67, sv khóa 65 - 66 đăng ký học Kỹ sư các ngành của Khoa CNTT.....

Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vậ........

Phân phản biện Đồ án tốt nghiệp khóa 67 (đợt 1), khóa 66, khóa 65 (làm lại) ngành HTTT

Bộ môn HTTT thông báo danh sách phân phản biện Đồ án tốt nghiệp K67 (đợt 1), K66, K65 (làm lại) ngành HTTT....

Thông báo danh sách đủ điều kiện xét nhận đồ án tốt nghiệp khóa 65- 66- 67 đợt 2 năm học 2019-2020

Thông báo danh sách đủ điều kiện xét nhận đồ án tốt nghiệp khóa 65- 66- 67 đợt 2 năm học 2019-2020.....