Thông báo

Thông báo lịch phản biện đồ án tốt nghiệp khóa 66 đợt 3 chuyên ngành Hệ thống thông tin

Khoa CNTT thông báo lịch phản biện đồ án tốt nghiệp khóa 66 đợt 3 chuyên ngành Hệ thống thông tin.....

Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp tốt nghiệp cho sinh viện đại học hệ chính quy khóa 67, 66, 65

Khoa CNTT thông báo "Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp tốt nghiệp cho sinh viên đại học....

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp đợt 2 khóa 67

Khoa CNTT thông báo quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 1 khóa 67 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K66)

Khoa Công nghệ thông tin thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 1 khóa 67 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K66).

Thông báo kết thúc thời gian học đối với sinh viên khóa 64 Khoa Công nghệ thông tin

Thông báo kết thúc thời gian học đối với sinh viên khóa 64 Khoa Công nghệ thông tin....