Thông báo kế hoạch - danh sách thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT (các lớp 73HT)

Chi tiết sinh viên xem tại link này!

Mọi thắc mắc, sv phản hồi về Văn phòng Khoa CNTT trong giờ hành chính (P401 nhà H3)


Tệp đính kèm