Thông báo lịch và sơ đồ khám sức khoẻ dành cho sinh viên K74 Khoa Công nghệ thông tin

Lịch và sơ đồ khám SV xem trong file đính kèm!

Thời gian: ngày 28-29/10/2023

Lưu ý: SV đi khám đem theo giấy tờ tùy thân (Cccd/thẻ SV) + 01 ảnh (3x4 hoặc 4x6 áo có cổ)